Nazywają siebie Ewangelizatorami i taką maja domenę internetową, www.ewangelizatorzy.pl. Młodzież z Lednicy utworzyła Wspólnotę św. Jacka. Doświadczyli w swoim życiu realnego spotkania z Panem Bogiem. W św. Jacku odnaleźli wzór do naśladowania i on pociągnął ich do nowoczesnego głoszenia Bożej Miłości.Współczesna młodzież potrzebuje wzorów do naśladowania. W pop kulturze jest to najczęściej idol, jakiś uzdolniony muzyk lub gwiazda filmowa. Wydawać by się więc mogło, że młodzi nie potrzebują świętych, mając do wyboru otaczających ich zewsząd bohaterów mas mediów. Warto zastanowić się nad zjawiskiem skłaniających młodych ku średniowiecznemu i trochę zapomnianemu świętemu. Publikując link do wspólnoty, dajemy sposobność do własnej refleksji.