Mając na uwadze fakt, iż święty przebywał w Pradze, wybrałam się na internetową wycieczkę do tegoż miasta. I trafiłam na Stare Miasto do kościoła św. Idziego

 

Starałam się sprawdzić w przebogatej treści zawartej na redagowanej przez Pana stronie poświęconej temu świętemu, czy już o tym kościele napisano. Nie odnalazłam nic. Ale mogłam przecież przeoczyć i jeżeli faktycznie tak się stało, to przepraszam. Św. Jacek w tym kościele uwidoczniony jest wraz z innymi świętymi z zakonu dominikańskiego na obrazie znajdującym sie na ołtarzu głównym. I nie tylko. Przy kolumnach od strony ołtarza głównego znajduje sie ołtarz św. Floriana, na którym obok rzeźby sw. Katarzyny ze Sieny umieszczono rzeźbę przedstawiająca św. Jacka. Na tym samym ołtarzu znajduje się kopia słynnej figurki Praskiego, Milostnego Jesulatka.

Myślę, iż w Pradze czeskiej jest na pewno więcej śladów naszego świętego. Szukajmy

Maria Pazoła