Przedstawiam nadesłane do mnie przez historyka sztuki, panią Ninę Kochanowską z Trzebiatowa, zdjęcia polichromii z kościoła św. Krzyża w Czaplinku przedstawiające trzech Odrowążów - św. Jacka, bł.Czesława i Iwo Odrowąża oraz św.Stanisława Kostkę i św. Jana z Dukli. Zdjęcia powiększają się po kliknięciu na nie.

iw0__i_czeslaw_czaplinek jacek_jan_z_dukli_kostka_czaplinek


Pani Nina pisze :”Zdjęcia nie są najlepszej jakości ale dają jakieś pojęcie o malowidłach. Powstały w latach 1954 - 57 a namalował je mało znany malarz Leon Drapiewski w konwencji malarstwa XIX w., tak, że doskonale pasują do cennego,Kościoła św.Krzyża, który powstał wg. projektu znanego architekta Karla Fr. Schinkla”.

 

Pani Nina Kochanowska przesłała mi również fragment swego tekstu dot. malowideł oraz dodała zdjęcia polichromii na stropie i ścianie wschodniej.

Fotografował je pan Ryszard Sienkiewicz. Autor wyraził zgodę na umieszczenie tych zdjęć w internecie.

Przy okazji polecam poszerzenie wiedzy o Czaplinku,strategicznie bardzo ważnym punkcie na historycznej mapie Polski. Za czasów Bolesława Krzywoustego zbiegała się tu granica Pomorza i Wielkopolski. Za Przemysława II umiejscowili się tutaj Templariusze. Po nich przybyli Joannici którzy też nie byli zbyt wiernymi lennikami króla Polsk, wchodzili bowiem w układy z Krzyżakami pustosząc słowiańskie okolice. Nieuległych Joannitów pozbył się Władysław Jagiełło umieszczając na zamku starostwo drawskie.Problemem stali się Krzyżacy skłócający ze sobą pomorskie rody a od połowy XV wieku do pocz.wieku XVII trwała na tym obszarze pograniczna wojna. W lipcu 1655 dotarł do Czaplinka najazd szwecki niszcząc i plądrując miasto.Za Jana Kazimierza podlegał Czaplinek stronie brandenburskiej, a po 1772 ziemie te znalazły się pod zaborem pruskim.Dopiero w 1945 roku, po 300 latach pojawili się w miasteczku żołnierze mówiący po polsku. Wielka to radość, że w kościele św.Krzyża w Czaplinku powstała piękna polichromia uwieczniająca trzech wielce zasłużonych ludzi polskiego Kościoła z rodu Odrowążów, którzy objęli straż nad polskością tego miasteczka i jego pięknych okolic.

Informacja od pani Niny Kochanowskiej

W Czaplinku od 1819 r. planowano wzniesienie przy rynku nowego kościoła farnego. W 1827 r. Karl Friedrich Schinkel, znany architekt związany z dworem królewskim w Berlinie, przygotował projekt neogotyckiego kościoła, ze strzelistymi wieżyczkami, flankującymi główny portal. Został on jednak uznany za zbyt kosztowny. Architekt zmodyfikował wiec projekt, proponując tym razem kościół o formach neoromańskich, bez wieży. Taki właśnie kościół wzniesiono w latach 1829 - 32,  a jego architektura dotrwała w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego.  We wnętrzu nie zachowało się pierwotne, zapewne projektowane również przez Schinkla, wyposażenie.  

W okresie powojennym pojawiły się w kościele p.w Świętego Krzyża, na ścianach i sklepieniu, malowidła, które doskonale związały się kompozycyjnie z czystą, klarowną formą architektury. Wykonał je w latach 1954 - 57 prof. Leon Drapiewski ( 1885 r. - 1970) - malarz wywodzący się z Pelplina, a zawodowo związany z Poznaniem. Kontynuował on tradycje malarskie swego starszego brata - Władysława Drapiewskiego, ucznia znanej szkoły malarstwa religijnego w Kevelaer w Nadrenii, wywodzące się z założeń malarstwa Nazareńczyków. I tak jak Władysław -  zastosował, wprowadzoną przy końcu XIX w. technikę krzemianową ( tzw. malarstwo mineralne Keima). W prezbiterium  powstało monumentalne przedstawienie tronującego Chrystusa, ku któremu zmierzają  szeregi świętych i błogosławionych. Rozpoznajemy wśród nich wielkich patronów Polski jak królowa Jadwiga, bł. Wincenty Kadłubek, św. Jan Kanty, bł. Benedykt Pustelnik, a także patronów Kresów Wschodnich jak bł. Władysław z Gielniowa, Jakub Strzemię, św. Kazimierz, bł. Jozafat Kuncewicz czy św. Andrzej Bobola. Liczni są świeci i błogosławieni czczeni szczególnie na Śląsku i na Słowacji jak Jacek i Czesław Odrowąż, św. Jadwiga Śląska, bł. Andrzej Świerad, bł. Jan Sankander i Melchior Grodziecki, bł. Salomea, Kinga i Jolanta. Ze sklepienia prezbiterium spogląda na to zgromadzenie świętych monumentalna postać Boga Ojca. Szczególnym manifestem patriotyzmu i pobożności czaplineckich wiernych jest scena, namalowana w 1956 r. - ku upamiętnieniu 300 - lecia ślubów Jana Kazimierza. Znajduje się ona w kaplicy Maryjnej, utworzonej w południowym ramieniu transeptu, a przedstawia hołd stanów polskich, składany Maryi - Królowej Polski.