informacja_na_drodze Zdjęcia powiększają się po kliknięciu na nie.

Matko Przenajświętsza Borkowska, kto ciebie kocha, ten i Syna twego nosi w sercu i wie kim jest Ojciec. Takie przesłanie idzie od klasztoru w Borku Starym założonym przez Dominikanów. Tu jest centrum kultu maryjnego tej Ziemi.  Ku Matce od wieków wytyczał drogę w sercach wiernych św. Jacek. Jego bracia ostali się w Borku Starym do dzisiaj. Wyrośli z ziarna rzuconego przez św. Jacka, a rzucał je gęsto nie bacząc, kto i jak będzie żniwował. W klasztorze wznieśli kościół i wypełnili go dziełami sztuki sławiącymi kult św. Jacka

Św. Jacek, tak dziś, jaki i przed wiekami odsłania ludowi umiłowane oblicze Matki Bożej. W Borku Starym przemawia symbolika odsłaniania świętej Jej ikony.

  sanktuarium_borek2 oltarz_z_mb

Oto w ołtarzu głównym, jest obraz ze św. Jackiem i św. Katarzyną (twierdzi się, że to św. Dominik). W czas powszedni zasłania on ikonę Matki Bożej. Podczas świętych obrzędów, obraz ten usuwa się i wiernym ukazuje się cudowne oblicze Przenajświętszej Matki. Jego figura jest również po prawej stronie, na piętrze ołtarza, nad obrazem. Trudno mi się pogodzić się z faktem, że żywego kultu św. Jacka już tu nie ma. Usłyszawszy to z wiarygodnych ust pytam! Czym że więc jest rytuał odsłaniania tu obrazu podczas mszy? Jak go rozumieć ten zwyczaj, bez odwoływania się do postaci, które ukazują święte oblicze? Ta symbolika wskazuje, że to tu, winien być on czczony razem z Królową Polski. To przecież on jako pierwszy uczył naród modlitwy różańcowej - pociechy wiernych. Był również wybrańcem Świętej Matki, kiedy powiedziała do niego- Wszystko o co prosisz mego Syna poprzez imię moje to Ci się stanie. Nie ma takiego cudu uczynionego przez pierwszych apostołów, którego by i św. Jacek nie uczynił - powiedział Benedykt XVI. Więc, jak tu nie pamiętać o potędze modlitwy wstawienniczej do św. Jacka? Na zaplecku ambony, skąd jest głoszone Słowo Boże, jest również obraz przedstawiający św Jacka, któremu ukazuje się Maryja i mówi:"Gaude filii Hyacinthe" - ciesz się synu, Jacku. ratujacy_matke_i_syna

On też symbolicznie wkracza do kościoła,przez boczny ołtarz, jakby przez drzwi i wiernym niesie w rękach Najświętszy Sakrament i Matkę Bożą. Jeśli zobaczy to w ten sposób, to, czy wie kim jest ten mnich w białym habicie i czarnym płaszczu? podnoszacy_zboze

- Czy będzie wiedział o co chodzi świętemu klęczącemu na drodze przed łanem zboża w antepedium ołtarza?

 

 

W Borku Starym przygasło światło nad świętym Jackiem, tak jak niegdyś u św. Sabiny w Rzymie. Nadzieja jest w tych młodych, którzy z Rzeszowa wyjechali z pociągiem o nazwie „INTERCITY Św. JACEK”.  do Lednicy i wybrali sobie tam św. Jacka na  przewodnika ich drogi w III. tysiąclecie.

Modlę się, jakem również Borkowski, aby św. Jacek przyciągnął młodzież do Borka Starego - tu mają najbliżej do świętego opiekuna i patrona

Z czcią myślę o innych świętych przedstawianych w tym kościele, jednak moim zdaniem wśród nich św. Jacek jest najpierwszy i również dlatego, że to Jego wezwanie nosił kiedyś ten kościół.

Ot nowy paradoks wokół tej postaci.

Przed wiekami żyli tu tacy ludzie, którzy czcili Go zawsze jak mówi pozostała po nich inna milcząca pamiątka z wizerunkiem św. Jacka-tablica konsekracyjna kościoła.  pamiatkowa_tablica