proklamacja fotkaW 2008 roku poprzez Internet, odkryłem miasto św. Jacka. Póżniej w 2010 napisałem artykuł pt."Imię świętego Jacka jest na początku historii Stanów Zjednoczonym Ameryki Północnej". Teraz, kiedy czytam te publikacje, wstydzę się za własny brak wiary w ludzi i za to, że jestem czasami  takim malkontentem.
Bowiem, okazało się, że tematykę jackową podjął i stał się ambasadorem św. Jacka w Kalifornii,  Pan Michael Mietek Dutkowski- Wiceprezes do spraw polskich Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii. Polonijna Fundacja Charytatywna Południowej Kalifornii. Prezes Oddziału Orange County & Inland Empire.

W dn. 30 kwietnia 2012 roku, w mieście San Jacinto, w szkole katolickiej St. Hyacinth Academy (180 uczniów), wygłosił prelekcję o Świętym Jacku, bł. Janie Pawle II i Polsce, oraz zorganizował wystawę fotograficzną. Był na niej obecny burmistrz miasta San Jacinto - Pan Andrew Kotyuk. Zrodziła się propozycja, aby ogłoszono sierpień miesiącem św. Jacka w San Jacinto. Pan burmistrz Andrew Kotyuk, zrealizował postanowienie i w dn. 17 lipca na miesiąc przed dniem św. Jacka, miasto przyjęło Proklamację w tej sprawie. Zamieszczamy oryginał Proklamacji nadesłany nam przez Pana M.M.Dutkowskiego. Kliknij na zdjęcie a powiększy się
Jest to wydarzenie historyczne. Jako Polacy dziękujemy Amerykanom za szczególny akt promocji , przede wszystkim podziękowania i słowa uznania dla Pana Burmistrza Andrew Kotyuk i Rady Miasta.
Miastu i mieszkańcom życzymy opieki jego świętego Patrona, aby rozwijało się w dostatku i pomyślności obywateli.

Proklamację roześlemy pocztą do wszystkich parafii pw. św. Jacka w Polsce i w Ameryce, wraz z książką pt. Św. Jacek Odrowąż – apostoł Północnej Europy.

Panie Mieczysławie przesyłam podziękowania w imieniu Redakcji Portalu, za ten przykład krzewienia polskości i kultu św. Jacka.


                                                          PROKLAMACJA  (tłumaczenie)
                                            RADY MIASTA SAN JACINTO

ZWAŻYWSZY, ŻE odkrywca hiszpański, Don Juan Baptista de Anza podróżując z Tubac, Arizona, przejeżdżał przez tę okolicę w roku 1774 w poszukiwaniu drogi z Arizony do San Francisco; i  
ZWAŻYWSZY, ŻE według jego dziennika, nazwał tę dolinę San Jose, w tłumaczeniu San Jacinto; i
ZWAŻYWSZY, ŻE katolicki ksiądz w tej grupie  nazwał tę dolinę na cześć Saint Hyacinth’a, co w tłumaczeniu hiszpańskim znaczy San Jacinto, a po polsku Święty Jacek; i
ZWAŻYWSZY, ŻE Święty Jacek, był według dominikanów, Apostołem Połnocy; i
ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki duchowi modlitwy i trosce o zbawienie dusz, został on wysłany jako kaznodzieja, a także aby założyć zakon dominikanów w Polsce, swym kraju rodzinnym. Podróżował on również do Austrii, Czech, na wybrzeże Morza Czarnego i wreszcie do Chin, Szwecji i Norwegii. Dzięki jego głoszeniu Ewangelii wielkie liczby ludzi zostały nawrócone, jak również zostały zbudowane kościoły i klasztory.  Uczynił on wiele cudów. W Krakowie przywrócił do życia młodego człowieka.
ZWAŻYWSZY, ŻE Święty Jacek został kanonizowany 17 kwietnia 1594 roku przez Papieża Klemensa VIII; i
ZWAŻYWSZY, ŻE wspomnienie Świętego Jacka jest obchodzone 17 sierpnia.
PRZETO NIECH TERAZ BĘDZIE OBWIESZCZONE, że Rada Miasta San Jacinto uznaje sierpień miesiącem sławienia Świętego Jacka imiennika Miasta San Jacinto.

Zaprezentowano 17. dnia miesiąca lipca 2012

Andrew F. Kotyuk, Mayor - Burmistrz
Scott Miller, Vice Mayor - Wiceburmistrz
Steve Di Memmo, Councilmember - Radny
Mark Bartel, Councilmember - Radny
Alonso Ledezma, Councilmember - Radny