Opublikowaliśmy ciekawą korespondencję Pani Apolonii Halickiej o św. Jacku ze Lwowa (tutaj). Teraz przesłała nam jeszcze uzupełnienie dotyczące obrazu pt. Ukrzyżowanie, ponieważ odkryła, że postać św. Franciszka ma namalowaną twarz Jacka Malczewskiego. Odnotowaliśmy na naszym portalu podobne fakty. Jeden zawdzięczamy wielkiemu Berniniemu, który na attyce kolumnady na Placu św. Piotra wyrzeźbił takie same głowy stającym tam postaciom św. Antoniego i św. Jacka i drugi to przypadkowe zdjęcie zrobione księdzu Jackowi na tle obrazu w Piacenza, wykazujące wielkie podobieństwo pomiędzy księdzem i św. Jackiem na obrazie (patrz zdjącie na końcu artykułu tutaj).
Korzystając z letniej aury życzymy ciekawego odkrywania św. Jacka na wakacyjnych wędrówkach.