Cytat:
W tradycji istniejącego do dziś klasztoru Maria Heimsuchung w Lienz dominikanki zachowują w pamięci informację, że jadąc w 1217 roku z Polski do Rzymu św. Jacek zatrzymał się w domu pokutniczek św. Marii Magdaleny extra murum apud Ysulam.

Wracając zaś trzy lata później już jako zakonnik owe siostry oblekł w dominikańskie habity i poddał jurysdykcji założonego przez siebie pierwszego niemieckiego klasztoru braci kaznodziejów w mieście Fryzak (Friesach) w Karyntii. Tym sposobem powstał pierwszy niemiecki klasztor mniszek dominikańskich, który przez 787 lat swej niezwykle ciekawej historii, wnosi nieprzerwanie ukryte owoce płynące z kontemplacji Słowa Bożego, miłości oblubieńczej całych pokoleń rzeszy sióstr, które na modlitwie, pokucie i ofierze swego życia łączą ziemię z Niebem. W jubileuszowym roku 800-lecia założenia zakonu kaznodziejskiego mniszek, w klasztorze w Lienz żyje na czele z przeoryszą, matką Anną Außersteiner 11 dominikanek, które w zaciszu ścisłej klauzury współpracują w dziele zbawiania dusz.

Żródło: Piotr Stefaniak "Św. Jacek Odrowąż" na portalu "Nowe Życie" tutaj

Lienz na Jackowej mapie swiata (tutaj)