Znajdujemy św. Jacka w Wenecji  napisała o tym Pani Apolonia Halicka i Wenecja wędruje na mapę Jackowego świata

Bazylika San Zianipolo stanowi wraz z bazyliką św.Marka i bazyliką Santa Maria Gloriosa del Frari, panteon sławy i historii Republiki Weneckiej. Jest to drugi po bazylice św. Marka, oficjalny kościół Republiki. Z uwagi na fakt, iż znajdują się w niej nagrobki wielu znaczących osobistości Wenecji, uznaje się, że  San Zianipolo to odpowiednik londyńskiego Westminster Abby.

Ślady pierwszego kościoła w tym miejscu, sięgają przypuszczalnie X wieku, a pierwsze udokumentowane poświadczenie istniejącej w tym miejscu świątyni mówi nam o roku 1184.

W XVII wieku włoski historyk Malveda, zajmujący się dziejami zakonu Dominikanów, na podstawie dokumentów znalezionych w weneckim klasztorze św. Jana i Pawła, przekazał informację mówiącą, że w 1217 roku do Wenecji przybył Dominik de Guzman z kilkoma braćmi dla których udało się uzyskać maleńkie Oratorium.
Opierając się na chronologii podanej w Żywocie świętego Jacka, spisanym w 1352 roku przez lektora Stanisława, można by przypuszczać, iż Dominikowi w podróży do Wenecji towarzyszył brat Jacek Odrowąż, który wiosną 1217, najprawdopodobniej tą drogą kierował się w stronę Karyntii, odbywając swoją podróż powrotną do Polski.
W 1234 roku, po kanonizacji Dominika, doża Jacopo Tiepolo podarował Dominikanom teren pod budowę kościoła i klasztoru. gdzie z czasem rozwinął się bardzo ważny ośrodek ich kaznodziejskiej działalności.
Parę wieków później, w pięknej bazylice świętego Jana i Pawła powstała kaplica Matki Boskiej Pokoju (Capella della Madonna della Pace) z umieszczoną w niej bizantyjską ikoną Matki Bożej Pokoju, przywiezioną do Wenecji ze Wschodu w 1349 roku, a przekazaną Dominikanom w 1503 r.
madonna

 

W przeszłości była to kaplica pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu, nic więc dziwnego, że to obok pięknego, bizantyjskiego wizerunku Maryi umieszczono obraz poświęcony św. Jackowi Odrowążowi.
Autorem tego dzieła jest pochodzący z Bassano a osiadły w Wenecji wybitny malarz okresu manieryzmu Leandro Bassano (1557- 1622).

Artysta ukazał na tym pięknym obrazie kroczącego po wodach Dniepru  Jacka misjonarza wraz z towarzyszącym mu dominikańskim bratem. Niestrudzony obrońca wiary Chrystusowej  osłania swym ramieniem kamienną tablicę z wizerunkiem Maryi i Dzieciątka Jezus, chroniąc jednocześnie Najświętszy Sakrament.Św. Jacek przekraczający Dniepr

Wysoko w górze, na sklepieniu kaplicy, znajdują się pięknie wykonane stuki Ottaviano Ridolfi oraz pięć medalionów, które tworzą grecki krzyż. Namalował je  ceniony wśród dominikańskich fundatorów sztuki, wenecki artysta Jacopo Palma il Giovane żyjący w latach 1548 – 1628. malujący również wiele obrazów dla dominikańskich klasztorów Dalmacji
Sklepienie w kaplicy Matki Bożej Pokoju, bazylika San Zianipolo, Wenecja.
sklepienie
File:Interior of Santi Giovanni e Paolo (Venice) - Madonna of Peace ceiling.jpg - Wikimedia Commons (tutaj obejrzysz duże powiększenie)

Medalion w centralnej części sklepienia przedstawia św.Marka Ewangelistę, a pozostałe cztery wizerunki to personifikacja cnót świętego Jacka.
O jakie cnoty może tu chodzić? Byćmoże o cnoty kardynalne, a więc:
- mądrość
- męstwo
- sprawiedliwość
- umiarkowanie
A może chodzi tu o cnoty heroiczne, czyli te które przekraczają względem doskonałości normalne ludzkie postawy moralne, cnoty nadludzkie, cnoty moralne w skali heroicznej albo BOSKIEJ?
Byłoby cudownie, gdybyśmy mogli znaleźć i na te pytania prawidłowe odpowiedzi.

APOLONIA HALICKA

O tym obrazie opublikowany był artykuł również w 2011 roku czytaj tutaj