Nasz Jacołszek - tak mówią o nim Ślązacy i zapewne tym imieniem zwracali się do niego górnicy z parafii w Radoszowach, modląc się o bezpieczną pracę pod ziemią. Radoszowy historią swą sięgają XIII wieku, czyli czasów św. Jacka.

Na obrazie ołtarzowym w kościele parafialnym namalowany jest św. Jacek  trzymający Monstrancję ( Chrystusa) w prawej ręce, wysoko  przed sobą w sposób w jaki górnik trzymał lampę oświetlającą podziemne ciemności. Świętym Sakramentem  Jacek oświetla mroki ludzkich serc. Figurkę Maryi  trzyma w  lewej ręce, niosąc ją spotkanym na drodze. Z obrazu odczytujemy piękny i zrozumiały wykład teologiczny. Gratulujemy parafii Jubileuszu a malarzowi obrazu z rozeznaniem misji Jackowej i ponad czasowego przekazu. Natomiast Pani Bożenie Ptaś, dziękujemy za zdjęcie i powiadomienie nas o Jubileuszu.
Radoszowy są na mapie Jackowego świata, patrz tutaj
Radoszowy oltarz