Ze strony kościoła pw. św. Jacka w Straszynie TRIDUUM DO ŚWIĘTEGO JACKA

 Modlitwa wstępna

 

O umiłowany święty Jacku, nasz patronie i cudotwórco, oddajemy najwyższy hołd Bogu, za to, że Cię powołał do wielkiej świętości i postawił na ziemi śląskiej jako wzór do naśladowania. Pragniemy też oddać cześć Niepokalanej Matce Bożej i naszej Królowej, której byłeś wiernym synem i którą nauczyłeś nas czcić przez święty różaniec. Zapewniła Cię Najświętsza Maryja Panna, że o cokolwiek poprosisz Jej Syna otrzymasz za Jej wstawiennictwem. Pragniemy wytrwale naśladować Twoje cnoty, bo wtedy odpowiemy najlepiej najmiłościwszej woli Boga względem nas. Święty Jacku, patronie nasz, wstawiaj się za nami u Boga i wyproś nam łaski, o które Cię błagamy. Amen.

 

Dzień I

 

Święty Jacku, uproś nam silną wiarę, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest najwyższą wartością naszego życia i celem, do którego zdążamy. Uproś nam wiarę odważną, która nie załamałaby się w trudnościach życia - wiarę żywą, która pociągałaby nas do gorliwej służby Bożej - wiarę radosną, abyśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej. Amen.

Tajemnica różańca św. - Wniebowzięcie NMP w intencji umocnienia w nas wiary.

Albo:
Wezwania do św. Jacka

Święty Jacku - módl się za nami
Odnowicielu życia chrześcijańskiego
Gorliwy apostole Dobrej Nowiny
Ostojo wiary chrześcijańskiej
Posłuszny powołaniu zakonnemu
Ozdobo zakonu dominikańskiego
Wzorze cnót kapłańskich
Płomienny kaznodziejo
Pasterzu pragnący zbawienia dusz
Wielki cudotwórco
Gorliwy czcicielu Najświętszej Mary i Panny
Patronie Polski
Opiekunie ziemi śląskiej
Potężny nasz orędowniku u Boga

Kapłan:
Módl się za nami, święty Jacku.
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

 

Patronie śląskiej ziemi, Ty z apostolską gorliwością głosiłeś Swoim rodakom Chrystusową Ewangelię i budziłeś w ich sercach cześć do Matki Najświętszej; naucz nas gorliwości w służbie Ewangelii i Bogarodzicy; uproś nam u Boga pomoc w przeciwnościach, abyśmy otrzymali zbawienie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego.Amen.

 

Dzień II

 

Święty Jacku, gdy podziwiamy Twój zapał apostolski i nieugiętą wolę w pracy dla Boga i ludzi, szukamy źródła Twych sił. Znajdujemy je w Twojej głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu. Obyśmy zrozumieli, jak wielkim skarbem dla nas jest Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Obyśmy w trudach i cierpieniach naszego życia umacniali się udziałem w Eucharystycznej Ofierze, poprzez częstą Komunię świętą i modlitwą u stóp tabernakulum. Uproś nam to u Boga, św. Jacku, nasz patronie. Amen.

Tajemnica różańca św. - Wniebowzięcie NMP w intencji większej miłości do Jezusa Eucharystycznego.

 

Dzień III

 

Święty Jacku, Najświętsza Maryja Panna była dla Ciebie Matką Miłości, Mistrzynią i Panią. Zawsze czciłeś Maryję i brałeś ze sobą Jej Wizerunek, w Jej ręce składałeś swoje trudy, bo wiedziałeś, że kto złączony jest z Matką Najświętszą, ten od Boga nigdy nie odstąpi. Błagamy Cię, święty nasz patronie, wyproś nam większą wierność w służbie Najświętszej Dziewicy, abyśmy wzmocnili naszą miłość tu na ziemi i zdobyli wieczną chwałę w niebie. Amen.
Tajemnica Różańca św. - Wniebowzięcie NMP - w intencji większej miłości do Matki Najświętszej i wiernego naśladowania Jej cnót.

 

Inne modlitwy do św. Jacka

 


Całe Twoje życie, święty Jacku, poświęciłeś pracy misyjnej. Wędrowałeś po naszej i po sąsiednich ziemiach, wszędzie ucząc ludzi o Bogu i pomagając potrzebującym, Szukałeś siły w modlitwie, a Bóg wspomagał Cię i pozwalał Ci czynić cuda. Wspomnij, że jesteś naszym rodakiem i patronem i pomóż nam, abyśmy nie marnowali życia. Uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby ludzi. Uproś ochotę do pracy i siłę do poświęceń, gdyby ich wymagały nasze obowiązki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Boże, który zechciałeś wysłać św. Jacka, aby oświecał wiele narodów, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy mogli kroczyć przez życie w świetle Twojej prawdy. Amen.