Najczęściej śpiewana i najbardziej popularna pieśń
1. Niwy polskiej cudny kwiecie,
Coś na Śląska rozkwitł ziemi,
Święty Jacku w białej szacie,
Wspieraj nas modlitwy Swymi.

O święty Jacku, Twój lud Cię błaga,
Usłysz wołania, opieką darz!
Proś świętą Marię przed tronem Boga,
O ukochany Rodaku nasz!

2. Wejrzyj na nas święty Jacku,
Nasze prośby weź w swe dłonie,
Naszą boleść zanieś Marii,
Niechaj w sercu jej zatonie.

O święty Jacku…

3. Że wysłucha Syn modlitwy
Zapewniała Cię Maryja,
Bo za Matki pośrednictwem
Prośbom Twoim Jezus sprzyja.

O święty Jacku…

4. Eucharystii i Maryi
Cześć po Polsce rozszerzałeś,
I tą zbroją dusze, serca
W chwilach ciężkich umacniałeś.

O święty Jacku…

5. Siłą modlitw różańcowych
Polskę całą opasałeś,
Swojej Ojczyźnie przeciw wrogom Oręż Marii w rękę dałeś.
O święty Jacku…

6. Z Sakramentem, z Matką Bożą,
Dniepr przeszedłeś bez przeszkody;
Niech ze skarbem tym przebrniemy
Udręk świata ciemne wody.

O święty Jacku…

7. Poprzez nurty fal wiślanych
Suchą nogą brzeg nachodzisz;
W sercach naszych rozpętany
Namiętności żar ochłodzisz.

O święty Jacku…

8. Łzy Matczyne Cię wzruszyły,
Gdy nad martwym synem łkała;
Niech Cię nasze prośby wzruszą
Wskrzesz nam dusze, uzdrów ciała.

O święty Jacku…

9. Zbite gradem kłosy wstały
Za modlitwy Twej przyczyną;
Niech złamane serca nasze
Znów ku niebu lot rozwiną.

O święty Jacku…

10. Za Ojczyznę przed Maryją
Miej swe dłonie wciąż wzniesione,
Niech nad ludem swym roztoczy
Moc przedziwną i obronę.

O święty Jacku