Od dzisiaj dostępna jest już możliwość na naszej stronie pomodlenia się do św. Jacka zarówno we własnej, jak również w każdej z przedstawionych w tym miejscu intencji, a także dostępna jest możliwość przedłożenia własnej intencji z prośbą do innych o modlitwę do św. Jacka we własnej sprawie. Nazwano św. Jacka wpływowym cudotwórcą

 

Jak to działa?

 

  • każdy może zmówić modlitwę do św. Jacka, np. taką jaka jest przedstawiona w tym miejscu
  • każdy może zmówić modlitwę w określonej intencji, a w szczególności w intencjach publikowanych w tym miejscu
  • każdy może przesłać w tym miejscu własną intencję z prośbą do innych o modlitwę w swojej sprawie
  • każdy zarejestrowany uzytkownik naszego serwisu otrzyma mailem tak zgłoszoną intencję, a wielu z nich zapewne pomodli się w tej sprawie
  • jeśli zainteresowany nie zaznaczy inaczej, jego intencja zostanie również opublikowana w tym miejscu, a każdy będzie mógł wspomóc Go własną modlitwą

 

Zachowujemy w tym miejscu prawo do wniesienia poprawek w zgłaszanych intencjach (formatowanie, błędy ortograficzne...), a także do skasowania takich intencji, które są sprzeczne z zasadami naszej religii.

 

Zapraszamy do modlitwy do św. Jacka - naszego patrona i opiekuna.