Święty Jacku, który budowałeś kościół w XIII w. niosąc dobrą nowinę różnym ludom i językom, jednocząc je w wierze. Utwierdzaj w wierze i miłości kościół dzisiejszy, by z radością oddawał cześć Bogu w Duchu i prawdzie. Swoim przykładem pociągaj polityków do mądrego działania dla dobra Ojczyzny. Uproś kapłanom dar głoszenia Słowa Bożego z mocą dla zbudowania słuchających. Niech Bóg natchnie rządzących do dzieł współpracy i jedności na rzecz budowania zgody i pokoju. Pobłogosław wszystkie inicjatywy i projekty społeczne zmierzające ku poprawie jakości życia, oparte na Bożym prawie. Artykuł tutaj