Wszystkie media rozpisują się na temat tego wydarzenia (tekst komunikatu Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego tutaj). Znamienne jednak jest, że w komentarzach na portalach internetowych pomija się jeden wyraźny szczegół, a mianowicie, że cud ten dokonał się w świątyni, której patronuje św. Jacek - Apostoł Eucharystii!

Zastanawiając się tymczasem nad znaczeniem tego wydarzenia w kontekście religijnym nie sposób nie zauważyć, że św. Jacek był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu i tę cześć chciał zanieść wraz ze swoim apostolstwem na krańce świata! Dość powiedzieć, że atrybutem ikonograficznym św. Jacka, tym który wyróżnia go na tle innych świętych Kościoła Katolickiego, jest właśnie Eucharystia(!), a dokładnie monstrancja (lub naczynie z hostiami) trzymane w jego rękach. Chodzi tu oczywiście o słynny epizod z jego życia, kiedy wynosząc Najświętszy Sakrament z płonącego Kijowa ratował go przed zbezczeszczeniem przez pogan. Czy również dzisiaj św. Jacek nie chce nam przypomnieć, o naszej, katolików misji, „ratowania” Eucharystii w neopogańskim świecie? „Blask jego świętości – pisali kilka lat temu Biskupi śląscy – wciąż od nowa zapala nas do gorliwego życia wiarą, do apostolskiej i misyjnej działalności, a także do pobożności eucharystycznej i maryjnej”(1). Jan Paweł II nie zawahał się go również nazwać: wielkim patronem naszej czci do Najświętszego Sakramentu i do Matki Bożej” oraz patronem przygotowań do Kongresu Eucharystycznego (1987)(2), powiedział nadto … potrafił wnieść w życie rodaków swoje „ dwie wielkie miłości : Eucharystię i różaniec – Jezusa i Maryję”(3)

Komunikat o Cudzie Eucharystycznym w Legnicy ukazał się niemal w przededniu obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, wydarzenia, które sprawiło, że narodziliśmy się jako naród. Ze względu na rolę jaką św. Jacek odegrał w naszym życiu narodowym i religijnym nazywany jest on także jednym z „ojców naszej Ojczyzny”(4), o czym w czasie tegorocznych obchodów niewielu zdaje się pamiętać.

Już wkrótce, a dokładnie 17 kwietnia, przypada także kolejna rocznica kanonizacji św. Jacka (1594 r.), przez papieża Klemensa VIII, który powiedział : święci pańscy Nowego i Starego Testamentu nie uczynili takich cudów, których by i św. Jacek nie uczynił. Zauważmy, że Cud Eucharystyczny wystąpił w miejscu silnego oddziaływania wstawiennictwa św. Jacka. Przed laty w jego legnickiej świątyni założono księgę cudów za wstawiennictwem św. Jacka, prowadzoną przez ks. Roberta Kristmana (opis cudów za Miesięcznikiem Katolickim „List”, rok 2007, wyd. specjalne) kopia na naszej stronie po wpisaniu w wyszukiwarce słowa „Legnica”. Opublikowany tam opis 6 cudów miał ponad 30 tys. odsłon). Tak więc nie jest to miejsce przypadkowe, albowiem już wcześniej za wstawiennictwem św. Jacka doznawano tu szczególnych łask. Teraz do licznych cudów jackowych dołączył Cud Eucharystyczny! Poprzez ten nowy znak, Bóg chce nam niejako ponownie przypomnieć o zbawczym charakterze Eucharystii.

I jeszcze jedna refleksja. Do Legnicy św. Jacek „przybył” w sercach ludzi przesiedlonych spod Lwowa, którzy jego imieniem zapragnęli nazwać jedną ze świątyń w tym mieście (Legnicy).  Jak żywy był kult św. Jacka we Lwowie pisaliśmy na portalu nieraz ( seria artykułów a Madonnie Jackowej ze Lwowa). Warto aby i dzisiaj, w okresie wielkiej migracji, gdy wielu Polaków wyjeżdża z Ojczyzny, zabrać wzorem naszego Świętego trzy podstawowe elementy jego apostolstwa: kult eucharystyczny, kult maryjny i praktykę indywidualnej spowiedzi, tak jak dawniej uczynili to wygnańcy ze Wschodu i dziś otrzymali za to nagrodę.

Cud w Legnicy, jako ważny Znak miłości i życzliwość Boga względem ludzi, odczytujmy więc również w kontekście zawsze aktualnego Jackowego posłannictwa!

1. List pasterski Biskupów Metropolii Górnośląskiej z okazji 750 rocznicy śmierci św. Jacka
2.Jan Paweł II, słowo do Polaków po modlitwie na „ Anioł Pański” (Castel Gandolfo 17.08.1986)
3.Ks. Kard. Karol Wojtyła: Kazanie na uroczystość św. Jacka (Kraków, bazylika św. Trójcy 18.08.1973)
4.List pasterski Episkopatu Polski na siedemsetlecie śmierci św. Jacka ( Częstochowa 16.09.1957)

Warto zwrócić uwagę na książkę, pt. "Uczył nas chodzić z Maryją - karol Wojtyła - Jan Paweł II o św. Jacku" autor: Ks. Arkadiusz Nocoń w której opublikowano cytowane wyżej wypowiedzi św. Jana Pawła II, jak i wiele innych dokumentów uzasadniających skojarzenie danego nam Znaku z posłannictwem św. Jacka.
komunikat