Tysiące słuchaczy uczestniczy we Mszach Świętych i konferencjach  głoszonych przez o. Adama Szustaka w ramach rekolekcjach wielkopostnych w Straszynie.

Kościół zawsze jest wypełniony. Podczas konferencji ludzie zajmują miejsca także w prezbiterium i siadają na podłodze przed ołtarzem a i tak wielu stoi na zewnątrz świątyni. Fenomenalne zjawisko, kiedy młodzi ci co siedzą blisko jego stóp i tamci daleko pod chórem wszyscy są zasłuchani i zapatrzeni w mistrza, który zakochany w Ewangelii, prostymi słowami - ich słowami mówi o rzeczach wielkich; o Bogu i o człowieku. Wędrowny kaznodzieja, taki jak jego patriarcha zakonny św. Jacek, słowem rodzącym się ze świętych tekstów zdobywa serca słuchaczy. Uczy relacji z Bogiem. Sam stawia proste pytania np. o sposób wyznawania wiary i daje zrozumiałe odpowiedzi. Uczy jak należy czytać Ewangelię i z nią żyć.  Wchodzi w interakcje emocjonalne ze słuchającymi. Jest z nim i pierwiastek  "nieziemski", ponieważ przybywa tu z Internetu w którym zrodziła się jego sława. Ojciec Adam w ten sposób, poza misją w naszej rzeczywistości, realizuje jeszcze misję w świecie wirtualnym. "Langusta na palmie" i klipy w YouTube to dla kaznodziei współczesny plac i rynek (agora). Znają jego twórczość w Internecie a jednak tłumnie przychodzą, aby zobaczyć i posłuchać żywego słowa  i nie zawodzi ich oczekiwań.  Na kilogramy wykupują książki Szustaka. U  niego Msza i konferencja to również metoda spełnienia nakazu powołania Zakonu Kaznodziejskiego   "Chwalić Błogosławić Głosić"
Św. Jacku, dzięki za o. Adama, bo wyrósł on z ziarna, które zasiałeś na tej ziemi przed wiekami  i stanowi dobry plon. Amen - Enter
IMG 20200301 WA003120200303 185551