Pan Jacek Osiewała wszedł w posiadanie odznaki pamiątkowej ( szpilki) wykonanej w 1967 roku na 110 rocznicę powstania Gimnazjum św, Jacka w Krakowie. Tę  pamiątkową szpilkę prawdopodobnie wykonali żyjący wówczas absolwenci tej szkoły. Gimnazjum zostało zlikwidowane w 1950 r. patrz tutaj.
Budynki zwrócono Dominikanom w 1990 r.  patrz tutaj
Może ktoś żyje jeszcze z ostatnich absolwentów lub ich potomkowie?
Dziękuję Panie Jacku
odznaka poniżej

Szpilka gim swjacka1