417. rocznica kanonizacji św. Jacka przypada w 2011 w Niedzielę Palmową. Triumfalny wjazd  Chrystusa do Jerozolimy łączy się poprzez kalendarz liturgiczny z triumfem św. Jacka w misterium dawnej kanonizacji w Rzymie, która była wielkim wydarzeniem dla ówczesnego Kościoła. Opowiada o nim ks. Arkadiusz Nocoń w audycji radiowej, której można wysłuchać dzięki uprzejmości Radia Watykan tutaj.  Św. Jacek pomógł badaczom z Krakowa odnaleźć chorągwie z tej uroczystości o tym tutaj. Na naszym portalu mamy również listy wysłane w sprawie kanonizacji do papieża : - list  królowej Zofii do papieża Mikołaja V tutaj i list króla Zygmunta I do papieża Leona X tutaj. Za dwa tygodnie ponownie Rzym i Świat będą przeżywały beatyfikację Jana Pawła II,  Misjonarza Świata, dla którego wzorem pracy misyjnej był krakowski Apostoł Północy. Artykuły na rocznicę w 2010r tutaj, a w 2009r tutaj.