Od Pana Jacka, który dokonał milionowego wejścia na Portal Jackowy otrzymaliśmy ciekawy e-mail.

Witam Panie Zbigniewie,
Nie pamiętam czy w rozmowie telefonicznej jaką z Panem odbyłem na okoliczność milionowej odsłony Pana portalu mówiłem o swoich zainteresowaniach bardziej czy mniej dokładnie. W związku z tym że nie pamiętam to albo Panu przypomnę albo po raz pierwszy poinformuję, że jednym z moich największych „koników” jest numizmatyka i inne nauki pomocnicze historii: medalierstwo, sfragistyka, falerystyka.
W tych naukach najbardziej interesuje mnie obszar Śląska i okres od połowy XVI do połowy XVIII wieku. Ale to nie oznacza, że pozostałe tereny byłej i obecnej RP oraz inne okresy są mi obce.
Oczywiście w swoich zainteresowaniach i poszukiwaniach związanych z w/w naukami starałem się odszukać św. Jacka. Niestety, poza współczesnymi słabej jakości wyrobami „medalikopodobnymi”, nic interesującego nie znalazłem. Ale już np. biskup Ivo Odrowąż w numizmatyce średniowiecznej jest znany, bo to jemu przypisuje się krakowskie denary bite w latach 1218-1229 (chociaż wg profesora Borysa Paszkiewicza z UWr ta atrybucja jest niewłaściwa - profesor przypisuje monety Henrykowi Pobożnemu).
Ale są w polskiej historii monety z herbem Odrowąż. A to za sprawą Mikołaja Szydłowieckiego herbu Odrowąż, podskarbiego koronnego w latach 1516-1532. Był on bratem Krzysztofa Szydłowieckiego, o którym jest na Pana stronie krótka wzmianka. Otóż w latach 1526-1529 w mennicy krakowskiej bito grosze koronne z herbem Odrowąż na awersie.  
Tak się szczęśliwie składa, że posiadam jedną sztukę takiego grosza i jego zdjęcie wysyłam Panu. Na awersie jest korona i napis SIGISMVND PRIM REX POLONIAE (Zygmunt I Król Polski), pod napisem herb Odrowąż pomiędzy gwiazdkami, na rewersie orzeł w koronie i napis otokowy MONETA REGNI POLONIAE (co można przetłumaczyć jako Mennica Polska) i rok 15Z8.
Pozdrawiam
Jacek Osiewała

sigismvnd prim 1528