Proklamację miasta San Jacinto podpisaną przez Radę Miasta i Burmistrza ogłoszono lokalnej społeczności w dn. 17 sierpnia 2012r. w 755. rocznicę śmierci św. Jacka, podczas uroczystości zorganizowanej w Szkole Podstawowej im. św. Jacka.
Od Pana M.M. Dutkowskiego otrzymaliśmy scan gazety informującej o tym wydarzeniu. Pan M.M. Dutkowski przekazał nam, że w 2013 r. w tygodniu obejmującym  rocznicę kanonizacji św. Jacka ( dn. 17 kwietnia 1594r) , Miasto, planuje zorganizować festiwal św. Jacka. Przygotowania się rozpoczęły. Zamówiono w Krakowie 2 duże obrazy przedstawiające św. Jacka, jeden dla Ratusza, a drugi dla Akademii św. Jacka. Trwają również działania w Samorządzie i Kościele w sprawie oficjalnego uznania patronatu św. Jacka nad miastem.

gazetaKliknij na zdjęcie a powiększy się.
Artykuł w gazecie "Inland Catholic Byte" z sierpnia 2012 o ogłoszeniu Proklamacji w mieście Sai (San Jacinto - Święty Jacek).
(na zdjęciu ostatni rząd od lewej do prawej), Ladonna Lambert, St. Hyacinth Academy Principal (dyrektorka Szkoły  Św. Jacka), Michael Mietek Dutkowski (z Proklamacją w ręku) V-e Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Karoliny, Andrew F. Kotyuk, San Jacinto City Mayor ( burmistrz miasta San Jacinto), One of the Mothers of St. Hyacinth Academy students (jedna z matek uczniów szkoły)
Fr. Cristobal Subosa, St. Anthony Parish Pastor (proboszcz parafii Św.Antoniego), Rev. Prof. Stanisław Urbański,Cardinal St. Wyszyński University, Warsaw, Poland, Dr Janusz Szmidt (in shorts), Visiting Professor, mathematician, Warsaw, Poland