Zeszyt naukowy z 1948 r, którego okładkę publikujemy tutaj , opisuje dawne nagrobki św. Jacka,
Napisano w nim, że obecny nagrobek, będący wspaniałą barokowa konfesją w kaplicy św. Jacka kościele pw. św. Trójcy w Krakowie ( opisywaną na portalu)  jest z kolei czwartym nagrobkiem wykonanym ok. 1700 r.


Pierwszy został ustawiony w kaplicy w 1545 roku, drugi w tym samym miejscu ustawiono w 1583 roku, trzeci w 1629 roku a czwarty jak wspomniano wyżej jet tym obecnym z ok. 1700 r
Pierwszy i trzeci zaginęły. Natomiast drugi został rozebrany i jego elementy wg.autorki znajdują się w kościele pw.. św. Idziego w Krakowie..
Interesujące również jest to, że konstruktorem tego drugiego nagrobka był o. Seweryn, sprowadzony z Gdańska do tej pracy, znany również z tego, że  walnie przyczynił się do kanonizacji św. Jacka (1594)
Cytat z portalu (1589r)
1. Dominikanin O. Seweryn z Lubomia gorliwy i skuteczny promotor, zawozi do Watykanu na potrzeby procesu kanonizacyjnego żywot św. Jacka napisany przez Stanisława - lektora klasztoru krakowskiego. Obecnie w zbiorach Chagich w Bibliotece Watykańskiej w Rzymie (sygn. FIV.90), i listy postulatywne króla Zygmunta III, Anny Jagiellonki i hierarchów.

Autorka pracy Pani Krystyna - Sinko Popielowa kończy publikację wnioskiem:
cyt..."Pomnik był na prawdę pierwszorzędnym dziełem sztuki i gdyby istniał, byłby zapewne wymieniany jako jedna z pereł polskiego renesansu. Rozdzielony między stalle i portale kościoła św. Idziego , jeszcze wywiera duże wrażenie. Jest tyle  jego zachowanych części, ze byłoby możliwe zrekonstruować go i ustawić w jakim zabytkowym wnętrzu, choćby nawet w kościele pw. św. Idziego, co stanowiłoby wielką atrakcję."

Przypis portalu
Cel gotowy na Jubileusz 800 lecia przybycia oo. Dominikanów do Polski
zdj:
Próba odtworzenia grobowca z 1583 r.
Obecny grobowiec fot. J. osiewała

grobowiec2kaplica o