O Jezu, Panie nasz!
Ludzie ochrzczeni w imię Twoje znów się zabijają. Szatan wstąpił między nas siejąc nienawiść, zniszczenie i śmierć. Uderzył zbrojnie w świętość życia ludzkiego. Prosimy, okaż swe miłosierdzie i powstrzymaj te ciosy, tak, jak uczyniłeś to pod Warszawą w roku 1920, gdy Maryja osłoniła polskich żołnierzy i zwyciężyli diabelskie hordy moskali. Jednakże, niech Twoja a nie nasza wola się dzieje.

Jutro tj. 25marca 2022 w Święto Zwiastowania Pańskiego, kiedy Ukraina płonie, papież Franciszek, wzywa nas do modlitwy o Miłosierdzie Boże. Około godz. 18.00 w Watykanie, Ojciec Święty wypowie Akt Poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, oddając Ukrainę i Rosję pod opiekę Królowej Pokoju.
We wszystkich kościołach o godz 17.00 odprawiona będzie Eucharystia w intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia Rosji. Przyłączmy się do modlitwy Ojca Świętego.
Na wojennej misji w Kijowie, w którym nauczał św. Jacek są dominikanie o. Jarosław Krawiec OP i czterech braci z Polski.
Za wstawiennictwem św. Jacka módlmy się również o ich bezpieczeństwo i za pokój w Ukrainie.