W 2020 roku Jubileusz ten przypada w 100 lecie Bitwy Warszawskiej,

Znużony ciągłymi trudami, poniesionymi dla zbawienia dusz, zdziaławszy wiele cudów, przejęty dobrocią Bożą, całym sercem pragnął św. Jacek rozstać się z tym światem i połączyć się z Chrystusem. Gdy podczas modlitwy ze łzami gorąco o to prosił, Ojciec Miłosierdzia, który od wieków wybrał sobie go na wiernego sługę, wysłuchał i objawił mu koniec jego życia. (więcej w art o odejściu św. Jacka z tego świata- tutaj)


Łaska Boża pozwoliła św. Jackowi odejść do wieczności w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dnia 15 sierpnia 1257 roku tj. w dniu wyznaczonym. Zmarł Dobrą Śmiercią. Kiedy zakończyło się ziemskie życie, rozpoczął się czas żniwowania na ziarnie Słowa rozsiewanego przez o. Jacka. Plon był obfity przez wiernych i Kościół dostrzeżony; uwieńczony kanonizacją w 1594r, następnie nadaniem tytułu Patrona Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego (1668r.) oraz szeregiem innych godność przypisanych do jego osoby. Spuścizna Jackowa, zawarta w duchowość osoby oraz prestiż i wysoki splendor wokół imienia  sprawiły, że w całym świecie w pojawiło się ono w wezwaniach świątyń, parafii, kaplic, także nazwach miejsc i  miejscowości oraz instytucji. Pozostawił po sobie przykład uświęconego życia i stał się skutecznym orędownikiem w wypraszaniu Łask Bożych.
Już 760 lat, św. Jacek promieniuje światłem odbitym od Chrystusa widzianym przez wiernych jako Światło Północy lub Światło ze Śląska („Lux ex Silesia”).
Czas Jubileuszu to okres podsumowań, ważnych dla Jackowego portalu. Portal istnieje już 14 lat, a więc miał okazję obserwować i opisywać Jubileusz 750-lecia. We wspomnieniach pozostaje wielka Pielgrzymka Polaków do Rzymu i symboliczny powrót świętego do Wiecznego Miasta w którym został powołany do służby dominikańskiej w 1221r. oraz Lednica Młodzieży, poświęcona św. Jackowi na której ogłoszono św. Jacka Patronem Młodzieży w III Tysiącleciu. W wielu artykułach opisaliśmy te pielgrzymki i inne wydarzenia minionego jubileuszu. Materialną pamiątką z tego okresu jest wspaniały bogato ilustrowany album Światło ze Śląska i inne wydawnictwa inspirowane wzrastającą popularnością kultu św. Jacka, obdyły się  konferencje i sympozja naukowe, również tablica pamiątkowa wmurowana w ścianę bazyliki św. Sabiny w Rzymie jest wielkim osiągnięciem Polaków. Niniejszy artykuł jest 793 publikacją internetową a licznik odwiedzin wskazuje liczbę 1.524.201, do treści zamieszczanych na portalu dotarły osoby z domenami zawierającymi  prefiksy różnych krajów to znaczy że jesteśmy czytani nie tylko w kraju. Miejsca związane z imieniem sw. Jacka oznaczyliśmy na mapie  świata, odnajdując je na wszystkich kontynentach (tutaj). Ważne wydarzenia dekady opisaliśmy w CV św. Jacka - 26645 odsłon. Dostrzegła nas Wikipedia i cytuje portal jako źródło wiedzy, podobnie czyni to wiele parafii Jackowych. Wymieniani jesteśmy a również i cytowani w publikacjach naukowych i popularnych. Zarówno rosnąca aktywność w Internecie, jaki i ilość współpracowników i subskrybentów poczty oraz liczba osób w Kręgu Modlitewnym, pozwalają stwierdzić, że praca nie idzie na marne, a popularność św. Jacka rośnie. To również znaczy, że św. Jacek nas wspiera, tak jak i najbliżsi przyjaciele. Wielką pomoc duchową i merytoryczną dostajemy od ks. Prałata mgr Ryszarda Bugajskiego z parafii św. Jacka w Straszynie i ks. Prałata dr Arkadiusza Noconia z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Watykanie - autora wielu publikacji i audycji o św. Jacku. Wszystkim zaangażowanym serdeczne Bóg zapłać i św. Jacku wspomagaj modlitwą.
Namawiamy do udziału w uroczystościach odpustowych w parafiach Jackowych.
Po nich  zrobimy przegląd wydarzeń. Jedną jaskółkę odnotowujemy w "Gościu  Katowickim" przygotowaną na uroczystość ku czci św. Jacka Odrowąża, tygodnik opublikował ciekawy artykuł pt. „(Nie)znany święty” autor  ks. Rafał Skitek (tuthttp://katowice.gosc.pl/doc/4089641.Nie-znany-swietyaj).