Moja nowa "zdobycz" - pisze pan Jacek Osiewała. Do tej informacji historycznej dokładamy i naszą bieżącą. Na remont bazyliki pw. św. Mikołaja w Gdańsku, będącej  dominikańskim i Jackowym kościołem zebraliśmy już 46.300 zł.  O zbiórce na ten cel pisałem tutaj. Zachęcamy do hojności- prezentacja zakresu prac tutaj

Publikujemy nadesłany przez pana Jacka obrazek (13,2x9,2cm) - "cegiełka" na renowację kościoła zniszczonego w pożarze miasta w 1850 roku. Restauracji świątyni dokonano w 1872, więc obrazek jest prawdopodobnie z roku ok 1872. Na obrazku: Święty w postaci klęczącej, nad nim napis: "Św. Czesławie, Bracie św. Jacka i św. Bronisławy, módl się za nami", pod nim niewielki widok zrujnowanego kościoła Dominikanów w Krakowie. W dolnych narożnikach sygn.: "Rys. Kar. Sagnowski" i "Carl Mayer sztych. Nürnberg". Na odwrocie drukowany tekst: "Stowarzyszenie Restauracyi Kościoła Trójcy Przenajświętszej w. w. O.O. Dominikanów w Krakowie. Będą się odprawiać co rok 12 Wotyw za fundatorów żyjących i zmarłych przez lat 15 [...]", pod tekstem podpisany ks. Franciszek Jarzębiński, prowincjał Zakonu kaznodziejskiego. Odbito w Drukarni W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie.


obrazek1

obrazek2