Przedstawiamy wykaz książek i artykułów  z których korzystaliśmy i na które powołujemy się w tekstach, jak również linki do stron internetowych z których czerpaliśmy informację do naszej pracy. Staramy się podawać źródła prezentowanej wiedzy i umieszczać odnośniki do nich w tekstach. Jeśli gdzieś mimo wszystko popełnimy błąd lub pominiemy źródło,  to prosimy o zwrócenie nam uwagi poprzez pocztę internetową do portalu. Prosimy o wyrozumiałość,  zespołowa praca na tekstach w internecie  jest inna niż ta na papierze, dla nas to nowe doświadczenie, stąd łatwo o błędy, za które z góry przepraszamy prosząc o wyrozumiałość. Nie jesteśmy historykami, więc zgodnie z kanonem tej nauki nie powinniśmy zajmować się historią,  z pokorą zdajemy sobie z tego sprawę. Nietrwałe jest cytowanie publikacji,  poprzez linki do stron internetowych, ponieważ z czasem autorzy portali je kasują, przenoszą do archiwów,  znikają wtedy te internetowe źródła.

 

Źródła:
 1. Sandomierz. Kościół p. w. Św. Jakuba i Klasztor Dominikański. Przewodnik po zabytkach sztuki, nr 4. Wyd.1. Tarnobrzeg 1999
 2. Paweł Kielar OP. Święty Jacek Apostoł Boży Ludów Słowiańskich
 3. Lektor Stanisław OP. Życie i Cuda św. Jacka Odrowąża z Zakonu Kaznodziejskiego /przekład z języka łacińskiego W. Bojarski/ Kraków 1994. Archiwum polskiej Prowincji OO. Dominikanów ze wstępem O Zygmunta Mazura OP.
 4. Ks. Wincenty Zaleski SDB Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1998
 5. Strona internetowa sandomierskich dominikanów
 6. Opoka. Wybrani święci i błogosławieni. Strona internetowa
 7. Pius XII. List do Generała Zakonu Dominikanów W 700-NĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI ŚW. JACKA
 8. Jan Paweł II Z okazji 775. rocznicy sprowadzenia dominikanów do Gdańska. List
 9. Andrzej Kerner.Jacek z Kamienia. Pierwszy dominikanin polski
 10. Marcin Szyma. Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie w XIII w.
 11. Rino Camimilieri. Wielka księga patronów
 12. Bogdan Goncarz. Ruchliwy Misjonarz
 13. Zygmunt Mazur OP „Święty Jacek” 1989r
 14. Olga Mogilska Św. Jacek (internet)
 15. Ks. Zygfryd Glaeser, Kamień Śląski „Szmaragd opolskiej ziemi”Opole 2004 r.
 16. Ks. Franciszek Grabelus. Kult Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Opole 1998 r.
 17. W cieniu klasztoru dominikanów. Pod red. Andrzeja Gołęmbniaka
 18. Dominikanie w Jarosławiu. Strona internetowa.
 19. Ryszard Kurylczyk. „Słowiański przedświt”
 20. ks. Józef Orchowski„TRYPTYK RóŻAŃCOWY”; Michalineum.św. Jacek Odrowąż. Z różańcem z Rzymu do Krakowa"
 21. Chełmno. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 22. Ks. Stanisław Urbańczyk ( link wygasł)
 23. Stanisław Szczur „ Historia Polski Średniowiecze”. Kraków 2002
 24. M.Gosztyła, M.Proksa - Zamki, pałace, klasztory województwa przemyskiego - Przemyśl 1995
 25. Leszek Migrała (link wygasł)
 26. Alian Quilici OP „Święty Dominik” Wyd. M. Kraków 2002.
 27. Jan Grzegorzewski. "Działalność Polaków na Bałkanie i na dalszym Wschodzie" tekst z publikacji "Polska w kulturze powszechnej", Kraków 1918 r., ss 167-188
 28. strona Dominikanów z Ołomłyńca
 29. Ryszard Kurylczyk. "Papież"
 30. Encyklopedia Katolicka  
 31. Ks. Stanisław Hołodok."Święty Dominik". Opoka
 32. Zbigniew Mikołejko. " Żywoty Świętych Poprwione ". Warszawa 2004
 33. ks. Piotr Skarga. " Żywoty Swiętych Polskich". WAM 2000
 34. Zeszyt " Księga Śiętych" odc.32.Wyd.Edipresse Polska
 35. O. Hugo Hoever " Żywoty Świętych Pańskich" WWD Olsztyn 1983
 36. M.Biskup, G.Labuda "Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach Wyd. Morskie Gdańsk  1988r
 37. Zbigniew Gach "Poczet kanonizowanych świętych polskich" Exter Gdańsk 1997
 38. Praca zbiorowa "Sławni Polacy Święci i Duchowni" Bertelsman Media 1999r
 39. Tadeusz  M Trajdos "Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony i Litwy za panowania Władysława Jagiełły(1386-1434)  Tom I PAN Instytut Historii  1983r
 40. Bartłomiej Kaczorowski "Świątynie Rzeczypospolitej" Michalineum  1988r
 41. Liturgia godzin. Św. Jacek, prezbiter
 42. Adam Dylewski Album "Światynie Polski" Świat Książki W-wa 2004 Bertesmann Media Sp. z o.o.
 43. O.Jacek Woroniecki O.P. "Hagiografia jej przedmiot trudności i zadania w Polsce.Rzecz o świętych polskich" Skład Główny: Gebethner i Wolff Rynek Gł. 23 Kraków 1940
 44. Lech Bądkowski "Młody Księże" Wydawnictwo Morskie 1980 (powieść)
 45. Feliks Koneczny "Święci w dziejach narodu polskiego"Michalineum 1985r
 46. Feliks Koneczny. Pierwszy najazd mongolski
 47. Leszek Podhorodecki "Dzieje Kijowa" Książka i Wiedza W-wa 1982r
 48. Biblia-patron. com
 49. Czerniejewski S.: Historya Bytomia i Piekar, Bytom 1890,
 50. O perłach św. Jacka w Kamieniu Śląskim Jest to fragment tekstu podróżnika ks. Jana Badeni (1858-1899) zamieszczony w artykule Jacka Kurka „Świeć nam szalony diamencie” - str.3-stopka poz. Literatury  22
 51. O św. Jacku, o „jackowym" różańcu i rozsypanych perłach św. Jacka w Bytomiu-Rozbarku: Fragment tekstu Doroty Walus ”Małe ojczyzny –wielkie postaci, czyli święci Sądecczyzny i Śląska w literaturze dla dzieci” dotyczący św. Jacka wraz z zamieszczoną liczną literaturą (link wygasł)

 52. Jan Andrzej Spież OP."Święty Dominik" Wydawnictwo WAM. Kraków 2004r.

 53. Guy Bedouelle"Święty Dominik czyli łaska słowa".Wydawnictwo "W drodze" Poznań 1987r

 54. Jacek Woroniecki OP "Św. Jacek Odrowąż i sprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski"Wydawnictwo Esprit SC Kraków-Katowice2007r

 55. Bracia Dominikanie "Życie i cuda św. Jacka 1257-2007.Wydawnictwo Esprit SC Kraków 2007r

 56. "Światło ze Śląska". 750. rocznica śmierci św. Jacka Album o św. Jacku. Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka Katowice 2007r Redakcja: Bożena Pietyra i ks. Krystian Kukowka

 57. Marian Kanior OSB "Jacek Święty Dominikanin" Astraia 2007

 58. Studia Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie. Praca pod redakcją Macieja Zdanka "Święty Jacek Odrowąż Studia i Źródła Skarby Dominikańskie " Wydawnictwo Esprit SC Kraków 2007r

 59. Misteria św. Jacka Liturgia. Zbiór pieśni i tekstów liturgicznych pod redakcją Roberta Pożarskiego, które zaprezentowano z okazji uroczystych obchodów 750 rocznicy śmierci św. Jacka w Krakowie. Wydawnictwo Esprit Kraków 2007r. 

 60. "Mowy kościelne Fabiana Birkowskiego o Świętym Jacku"Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2007r

 61. Mary Fabyan Windeatt  "Św. Jacek Odrowąż" z serii "Ścieżki świętych"Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu   Sandomierz 2008r

 62. Norman Davies. Boże Igrzysko. Historia Polski. Wyd Znak 1991
 63. Michalina Janoszanka "Święty Jacek Odrowąż" Drukarnia "Powściągliwość i praca" Kraków 1931r

 64. O. Lucjan Wołek Zak. Kazn. "Studia z dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce w XIII w." Lwów 1929. Pamiętnik Historyczno -Prawny pod red. Przemysława Dąbkowskiego.Tom VIII zeszyt 2. Z pierwszej Związkowej Drukarni we Lwowie.

 65. O. Stanisław Kałdon OP " Dominikańskie zamyślenia Kardynała Wojtyły" Kraków 1999. Wydawnictwo ITKM

 66. W katalogu Biblioteki Sląskiej w Katowicach jest 13 tytułów o św. Jacku
 67. George Friedman "Następne 100 lat Prognoza na XXI wiek". AMF Plus Group Sp. z.o.o. 2009r.
 68. Wejman Grzegorz. "Organizacja kościelna Kamienia Pomorskiego w latach 1124-1544". Szczecin 1977
 69. J. Kłoczkowski "Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczpospolitej Obojga ( Wielu) Narodów". Poznań 2008
 70. Dekański Dariusz. "Początki Zakonu Dominikańskiego w Prowincji Polsko- Czeskiej"
 71. Natalia Bianchini. La Chiesa e il Convento di S. Giovanni in Canale a Piacenza. Comunita parrocchiale di S. Giovanni in Canale. Anno 2000
 72. ks Władysław Staich - św Jacek pierwszy Ślązak w chwale błogosławionych.Ksiegarnia i Drukarnię Katolicka Sp. Akc. Katowice,1934r. Kopia książki tutaj
 73. Święty Jacek Odrowąż - apostoł Północnej Europy . Międzynarodowe Sympozjum. Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu " Angelicum" Aula Jana Pawła II , Rzym 16 pażdziernika 2007 pod redakcją ks. Arkadiusz Noconia, ks. Arkadiusza Wuwera. 2012 by Księgarnia sw. Jacka
 74. Ewa Skarżyńska. Jak ciekawski Jacek została świętym misjonarzem. 2012 Księgarnia św. Jacka.
 75. Zygfryd Glaser " Śląskie Sebastianeum" Kamień Śląski 2014
 76. "Żywoty świętych Patronów polskich" ks.Piotr Pękalski. Kraków W DRUKARNI C. K. UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1862, str. 600. ŻYWOT ŚWIĘTEGO JACKA WYZNAWCY ZAKONU ŚW. DOMINIKA
 77. Św. Jacek Patronem Ratownictwa Wodnego, taka propozycja zawarta jest w publikacji pt: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa kultury fizycznej i sportu w XXI wieku. Bydgoszcz 2013. Wydanie internetowe tutaj

 78. Elżbieta Wiater. "Wierny pies Pański. Biografia św. Jacka Odrowąża" Wydawnictwo Znak 2015
 79. Św. Jacek - wczoraj i dziś. Publikacja internetowa w Gościu Niedzielnym
 80. Arkadiusz Nocoń " Uczył nas chodzić z Maryją. Karol Wojtyła - Jan Paweł II o św. Jacku. Wyd. Emmanuel 2014
 81. Mary Fabyan Windeatt. Św. Jacek Odrowąż. Podtytul: Historia Apostoła Północy Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu
  Data wydania: 2011

 82. Świety Jacek Odrowąż Pierwszy Polski Dominikanin. Miesięcznik Rodzin Katolickich "Nasza Arka" poświęcił nr 8 św. Jackowi. Znajdziecie w nim Państwo kompendium wiedzy o św. Jacku. Gazetę można zamówić również korespondencyjnie.   Nr archiwalny dostępny w sklepie  wydawnictwa tutaj

 83. Opowieść o Świętym Jacku Odrowążu. Książeczka dla dzieci wydana przez wydawnictwo Ojców Dominikanów, dostępna tutaj

 84. Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji. Praca zbiorowa. WPPD W drodze sp. z o.o. Wydanie I 2016
 85. Ks. Nadrowski Henryk  "Eklezjalne i ekumeniczne konteksty twórczości sakralnej" WSD, Gniezno 2007, s.2
 86. Tomasz Łysiak "Psy Tartaru" , Picaresque 2010, 520 stron (tutaj)
 87. Wikicytaty o św. Jacku
 88. Święty Jacek Odrowąż w wierze , pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. Olsztyn 2017
 89. " Rycerz Ewangelii " - Święty Jacek Odrowąż jako patron dla współczesnych dzieł apostolskich. . Autor prof. Katarzyna Parzych- Blakiewicz.  Artykuł w książce poz. 88
 90. Św. Jacek - więcej niż modlitewnik. Edycja św. Pawła 2019. W serii "Skuteczni Świeci." Autor:  Zbigniew Borkowski.
 91. Święci bo nie udawali Świętych. Autor ks. Arkadiusz Nocoń. Wydawnictwo Śióstr Loretanek. Warszawa 2018.
 92. Zaginiony nagrobek św. Jacka w Krakowie. Autor: Krystyna Sinko-Popielowa. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 1948
 93. Niespełnione śluby Wincentego Pola . Autor: Wojciech Przybyszewski. Spotkania z Zabytkami nr 5-6/2018
 94. Gotycka rzeźba "Madonna Jackowa " i jej barokowa kopia. Wojciech Przybyszewski. Spotkania z Zabytkami 7-8/2018 str. 13
 95. Bożena Fabiani. "Moje gawędy o sztuce" dzieła, twórcy, mecenasi wiek XV - XVI . Weltbild. 2012
 96.  "Żywot i czasy świętego Jacka" patrona Królestwa polskiego Apostoła Słowian" na tle historycznym skreślił Ks. S.J.P. wydanie III Kraków. Nakładem Komitetu Budowy Kościoła i Dra Z. Kostkiewicza. Druk W. Korneckiego i Wojnara 1907
 97. 400 lat Kościoła w Leszczynach. Autor: Katarzyna Dąbrowska