Św. Jacek zmarł dobrą śmiercią w dniu 15 sierpnia 1257 r. około godziny dziewiątej w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W siedemdziesiątym czwartym roku życia, czterdzieści lat od powstania Zakonu Kaznodziejskiego, w trzydzieści pięć lat od przybycia do Polski jako dominikanin, zakończyła się jego ziemska misja i rozpoczęła się misja niebieska.
Zapraszamy do modlitwy w naszym kręgu, bo jest to dzień szczególnej Łaski


Odejście świętego Jacka tak oto opisano:... "Gdy choroba się wzmagała, wezwał do siebie starszych braci i powiedział im: -"Bracia najdrożsi, gdy na wezwanie Boże jutro mam opuścić ten świat, pragnę pozostawić wam to, co usłyszałem z ust ojca naszego Dominika, żebyście byli pokorni, mieli wzajemną miłość i zachowali dobrowolne ubóstwo. Bo to jest testament wiecznego dziedzictwa"".
Nazajutrz odmówił brewiarz i z największą skruchą przyjął sakramenty święte. W otoczeniu modlących się i płaczących braci, wzniósł ręce do nieba i ze łzami zaczął odmawiać psalm: "W Tobie Panie położyłem nadzieję". Gdy wypowiedział: "W ręce Twoje oddaję duszę moją" odszedł na wieczną misję do Królestwa Niebieskiego jak prawdziwy rycerz Chrystusowy, który Słowem Bożym świat nawracał.
Na naszym portalu zebraliśmy cuda dokonane zaraz po śmierci i widzenia ludzi, które zostały spisane przez kronikarzy. Błogosławiona Siostra Bronisława, w dniu Jego śmierci, we śnie widziała św. Jacka prowadzonego do nieba przez Najświętszą Panienkę. Św. Jacek pozostawił nam swój Testament, którego zapis jest nadal aktualny- poczytajcie (tutaj)
Dzień 15 sierpnia jest nie tylko wielkim Świętem Maryjnym ale i rocznicą Bitwy Warszawskiej - Cudu nad Wisłą w której wojsko marszałka Józefa Piłsudskiego pokonało armię rosyjską i zatrzymało marsz bolszewików na Zachód. Za wstawiennictwem Maryi, stanął Marszałek w obronie chrześcijańskiej Europy, gdyby nie on w Paryżu pewnie mówiono by po rosyjsku. Dla pamięci o tej bitwie ustanowiono w tym dniu Święto  Wojska Polskiego.
W tradycji Kościoła wspomnienie świętego zazwyczaj przypada w dniu jego śmierci w przypadku św. Jacka,  ustanowiono dzień 17 sierpnia ze względu na obchodzone dnia 15 sierpnia  święto Wniebowzięcia Maryi.

Proponujemy na czas odpustów Jackowych zwrócenie uwagi na homilię abpa Mirosława Adamczyka wygłoszoną w czasie odpustu św. Jacka w Straszynie czytaj tutaj
Warto zwrócić uwagę na List Generała Zakonu Kaznodziejskiego z okazji 750 rocznicy śmierci św. Jacka.(tutaj).
Przypomnieć sobie  rzymskie obchody w 750 rocznicę śmierci (tutaj)
Na List papieża Piusa XII do Dominikanów w 700 rocznicę śmierci św. Jacka w 1957 roku (tutaj)
Kazanie na uroczystość św. Jacka wygłoszone w 1876r.

Czekamy na relacje z odpustów św. Jacka i festynów.