Pan Jacek Osiewała przesłał do publikacji historię złotego dukata z Odrowążówką.
Inną ciekawostką numizmatyczną jest grosz Odrowążów ( tutaj) o którym Pan Jacek poinformował portal w 2015 roku. Teraz nowe odkrycie

 

Kilka słów o Jakubie Szydłowieckim
Jakub Szydłowiecki herbu Odrowąż urodził się około 1453, zmarł 16 listopada, 22 grudnia lub przed 27 grudnia 1509 r (różne źródła). Był synem Stanisława Szydłowieckiego oraz nieznanej z imienia Adwańcówny. Jakub to przyrodni brat Krzysztofa Szydłowieckiego i Mikołaja Szydłowieckiego. Był kasztelanem sandomierskim, starostą: sochaczewskim, łęczyckim i sandomierskim, podskarbim nadwornym koronnym. W okresie od 20 marca 1501 do 24 października 1509 był podskarbim wielkim koronnym. W okresie tym władcami I Rzeczpospolitej byli: Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt Jagiellończyk. Podskarbi wielki koronny to odpowiednik dzisiejszego ministra skarbu, finansów i szefa banku centralnego. Do jego zadań należało między innymi:
- zarządzanie skarbem publicznym,
- strzeżenie skarbca koronnego,
- kontrolowanie publicznych finansów,
- emitowanie monet.
Na monetach średniowiecznych często pojawiały się różnego rodzaju znaki mennicze, a od czasu Kazimierza Wielkiego inicjały mincerza (inicjał F lub FR mincerza krakowskiego Fryderyka na kwartniku koronnym). W kolejnych latach były to inicjały osób odpowiedzialnych za produkcję menniczą a następnie herby podskarbich koronnych poczynając od Piotra Kurozwęckiego herbu Poraj (półgrosze koronne Jana Olbrachta). Dlaczego jednak na monetach bitych i będących w obiegu w okresie, kiedy podskarbim wielkim koronnym był Jakub Szydłowiecki brak jest herbu Odrowąż? Ilość hipotez na ten temat jest tak duża i złożona, że zainteresowanych odsyłam do bardzo interesującej lektury – „Herby urzędników Polskich i Litewskich na monetach oraz liczmanach emitowanych w latach 1479 – 1707” Zbigniewa Kiełba.
Była jednak moneta, na której pojawił się herb Odrowąż Jakuba Szydłowieckiego – to złoty dukat Aleksandra Jagiellończyka wybity w Krakowie w roku 1503.
Aleksander Jagiellończyk był osobiście zaangażowany we wznowienie po prawie 200 latach emisji złotej monety (ostatnią złotą monetą był floren Władysława Łokietka) – zapewne w celu zwiększenia swojego prestiżu. Ze względu na brak zgody sejmu na bicie złotych monet, emisja dukata Aleksandra Jagiellończyka zakończyła się próbnym wybiciem kilku monet. O złotym dukacie Aleksandra Jagiellończyka możemy dowiedzieć z kilku źródeł, np. z zestawienia Macieja z Miechowa (1523r), z dzieła „Poloniae descriptio” Macieja Kromera (1589). Dukat Aleksandra znajdował się w zbiorze XVIII-wiecznego kolekcjonera z Hanoveru – Jana Tobiasza Köhlera. Rekonstrukcji wizerunku monety podjął się prof. Ryszard Kiersnowski (1925-2006). Na awersie znajduje się pięciopolowa ukoronowana tarcza herbowa: Belka, Pogoń, Orzeł, Lew i Orzeł Prus Królewskich) z legendą ALEXAND D G R POLONIAE (Aleksander z Bożej łaski Król Polski). Na rewersie umieszczono postać św. Stanisława i napis S STANISLAVS EPS (św. Stanisław Biskup), sygnaturę warsztatu menniczego C (Cracovia – Kraków) oraz godło herbu Odrowąż Jakuba Szydłowieckiego.

dukat aleks wg kiers